BÌNH CHỌN GIẢNG VIÊN FELTE NĂM HỌC 2016-2017

HÃY BÌNH CHN CHO GING VIÊN XUT SC NHT CHO DANH HIU “GING VIÊN FELTE CA NĂM HC 2016-2017”!

Ai trong số 09 gương mặt FELTE Lecturer of the month mà chính các thầy cô và các bạn sinh viên đã lựa chọn và bình bầu trong suốt 09 tháng vừa qua của năm học sẽ dành được danh hiệu này?

1. Cô Nguyễn Thị Hải Hà – Gương mặt FELTE tháng 9/2016 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-09-binh-chon-giang-vien-thang-10-2/
2. Thầy Nguyễn Tuấn Anh – Gương mặt FELTE tháng 10/2016 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-10-binh-chon-giang-vien-thang-11/
3. Cô Phạm Hoàng Long Biên – Gương mặt FELTE tháng 11/2016 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-11-binh-chon-giang-vien-thang-12/
4. Thầy Phạm Văn Khoa – Gương mặt FELTE tháng 12/2016 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-12-binh-chon-giang-vien-thang-12017/
5. Thầy Vũ Hải Hà – Gương mặt FELTE tháng 1/2017 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-1-binh-chon-giang-vien-thang-22017/
6. Cô Vương Thị Thanh Nhàn – Gương mặt FELTE tháng 2/2017 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-2-binh-chon-giang-vien-thang-32017/
7. Cô Trần Thị Hiếu Thủy – Gương mặt FELTE tháng 3/2017 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-3-binh-chon-giang-vien-thang-42017/
8. Thầy Đỗ Trọng Hoàng – Gương mặt FELTE tháng 4/2017 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-4-binh-chon-giang-vien-thang-52017/
9. Cô Nguyễn Thị Thanh An – Gương mặt FELTE tháng 5/2017 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vienguong-mat-felte-cua-thang-5/
CƠ CHẾ BÌNH CHỌN
02 thầy cô có bình chọn nhiều nhất:

  1. 01 giải bình chọn của sinh viên khoa SPTA
  2. 01 giải bình chọn của giảng viên và chuyên viên  khoa SPTA

sẽ nhận được danh hiệu “Giảng viên FELTE của năm học 2016-2017” và phần thưởng rất giá trị (bằng tiền mặt, và tất nhiên là cả tinh thần nữa!).

CÁCH THỨC BÌNH CHỌN: 02 hình thức online và offline!

  Online Offline
Ở đâu? Theo dõi trên website của khoa và mạng xã hội của Đoàn hội và Ban cố vấn học tập.

  • Các bạn sinh viên bình chọn tại: ĐÂY
  • Các thầy cô bình chọn tại địa chỉ đã gửi tới email của các thầy cô (KHÔNG sử dụng đường link trên).
Tại văn phòng khoa SPTA
Như thế nào? Điền phiếu online (chừng 30 giây) Điền phiếu trên giấy đã chuẩn bị sẵn và như hướng dẫn đã treo trong VPK (chừng 1 phút)
Cho bao nhiêu người? Tối đa 01 người
trong danh sách 09 người
Tối đa 03 người
trong danh sách 09 người
Cách tính điểm 01 phiếu online

= 1 điểm cho GV được chọn

01 phiếu offline

= 2 điểm cho mỗi GV được chọn

HẠN BÌNH CHỌN: Trong tháng 5 và 6/2017

______________________________________

HÃY CÙNG NHAU THỂ HIỆN TÌNH CẢM CỦA MÌNH VỚI CÁC ĐỒNG NGHIỆP VÀ CÁC THẦY CÔ YÊU QUÝ CỦA CHÚNG TA.
XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN!

FacebookTwitterGoogle+
Loading...