BỔ NHIỆM CÁC TRƯỞNG VÀ PHÓ BỘ MÔN TA1, GIÁO HỌC PHÁP & DỊCH

Khoa Sư phạm tiếng Anh nhiệt liệt chúc mừng các thầy cô giáo sau đã được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt trong ban cốt cán từ năm học 2018-2019 như sau:

Cô Lưu Ngọc Ly được bổ nhiệm làm trưởng bộ môn tiếng Anh 1.

TA1_Ly Lưu Ngọc

1707.PDF – Lưu Ngọc Ly

Cô Vương Thị Thanh Nhàn được bổ nhiệm làm trưởng bộ môn Dịch

DỊCH_Nhàn-Vương-Thanh-200x300

1706.PDF – Vuong Thi Thanh Nhan

Cô Nguyễn Thị Diệu Hà được bổ nhiệm làm phó trưởng bộ môn tiếng Anh 1

TA1_Hà Nguyễn Thị Diệu

1709.PDF – Nguyễn Thị Diệu Hà

Cô Trần Thị Lan Anh được bổ nhiệm làm phó trưởng bộ môn Giáo học pháp

1708.PDF – Trần Thị Lan Anh

Xin chúc mừng các thầy cô và các bộ môn.

FacebookTwitterGoogle+
Loading...