CHƯƠNG TRÌNH CAFE KHỞI NGHIỆP CỦA VSL

Kính mời thầy cô đọc thông báo dưới đây về việc tổ chức chương trình Cafe khởi nghiệp VSL.

Thông tin chi tiết về Chương trình:

Thời gian: 14h00 Thứ Năm (ngày 05/4/2018)

Địa điểm: Tầng 1, Trung tâm Văn hóa ULIS Jonathan KS. Choi, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

FacebookTwitterGoogle+
Loading...