ENGLISH TEACHER DEVELOPMENT WORKSHOP AT HANOI UNIVERSITY, JUNE 1, 2018

Kính mời thầy cô đọc thông tin về English Teacher Development workshop được tổ chức tại trường ĐH Hà Nội vào ngày 01/06/2017 dưới đây.

  • Thời gian: 8:30-16:30 Thứ sáu ngày 01/06/2018
  • Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội, Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Số phòng cụ thể sẽ được thông báo sau).
  • Số lượng tham gia: Tối đa là 40 giáo viên từ các trường đại học/cao đẳng (chỉ nhận đăng ký cho 25 suất)
  • Diễn giả: MARC HELGESEN
  • Phí tham dự hội thảo: 100,000 đ/người (nộp tại bàn tiếp đón của hội thảo)
  • Link đăng ký tham dự: https://www.cognitoforms.com/RELOVietnam/EnglishTeacherDevelopmentWorkshopRegistration

Mời thầy/cô đọc thông tin về tiểu sử của diễn giả và chương trình hội thảo dự kiến dưới đây:

Marc Helgesen is author of more than 150 professional articles, books, and textbooks, including the English Firsthand series (Pearson Education/Longman Asia) and Practical English Language Teaching (PELT) – Listening (David Nunan, Ed.; McGraw-Hill) and has been an invited/featured speaker at conferences on five continents.

He is a professor at Miyagi Gakuin Women’s University, Sendai, Japan, and an adjunct professor at Teachers College, Columbia University, MA Program, in Tokyo. He is particularly interested in connecting Positive Psychology to English language teaching. He is also interested in extensive reading and materials design. He is the past chair of the Extensive Reading Foundation which, among other things, organizes the Language Learner Literature Awards each year for the best graded readers.

Morning Workshops:

  • Extensive Reading, Effective Reading. (90 minutes)
  • The Brain-Body Connection: Let’s get physical (60 minutes)

Afternoon Workshops: 

  • Do-It-Yourself NeuroELT: Making your textbook more brain friendly. (90 minutes)
  • ELT and the Science of Happiness (Positive Psychology in the language classroom) (60) minutes 
FacebookTwitterGoogle+
Loading...