HỘI THẢO QUỐC GIA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Kính gửi các thầy cô thông báo về Hội thảo quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng ngày thứ sáu, 28/7/2017. Thông tin đã được đăng tải trên ULIS website.

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...