HỌC BỔNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM ENGLISH GARDEN

 

THÔNG BÁO

[V/v: Đối tượng và số lượng học bổng khuyến học EGseed: Ươm mầm tài năng – Chắp cánh tri thức

Phát triển & Bồi dưỡng tài năng tiếng Anh Lần 1]

 

Được sự ủng hộ của Ban Giám Hiệu trường Đoàn thanh niên, hội sinh viên trường đại học Quốc Gia, trung tâm English Garden xin thông báo về các suất học bổng lần 1 dành cho cán bộ công nhân viên và sinh viên trường Đại học Quốc Gia Hà Nội:

 1. Đối tượng nhận học bổng
 • Cán bộ công nhân viên tiêu biểu các trường đại học thành viên ĐHQGHN
 • Sinh viên giỏi các trường trực thuộc đại học Quốc Gia Hà nội
 1. Số lượng học bổng:
 • 03 suất học bổng toàn phần khoá học tiếng Anh 03 tháng dành cho 03 CBCNV tiêu biểu
 • 07 suất học bổng bán phần khóa học tiếng Anh 03 tháng dành cho 07 CBCNV tiêu biểu
 • 07 suất học bổng toàn phần khoá học tiếng Anh 03 tháng cho 07 sinh viên tiêu biểu các trường đại học thành viên ĐHQGHN
 • 07 suất học bổng bán phần khoá học tiếng Anh 03 tháng cho 07 sinh viên các trường đại học thành viên ĐHQGHN
 • Tổng số lượng học bổng toàn phần: 10 suất
 • Tổng số lượng học bổng bán phần: 14 suất
 1. Giá trị học bổng:
 • Học bổng toàn phần cho khoá học tiếng Anh 03 tháng trị giá 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)
 • Học bổng bán phần cho khoá học tiếng Anh 03 tháng trị giá 7.500.000đ (bảy triệu năm trăm ngàn đồng)
 • Tổng giá trị học bổng toàn phần: 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng)
 • Tổng giá trị học bổng bán phần: 105.000.000đ (một trăm linh năm triệu đồng)
 • Tổng giá trị học bổng: 255.000.000đ (hai trăm năm mươi lăm triệu đồng)
 1. Thời hạn & quy định học bổng
 • Học bổng có giá trị bảo lưu 01 tháng kể từ ngày người nhận được trao suất học bổng
 • Học bổng không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi ra tiền mặt

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...