Hội thảo chuyên đề với chuyên gia Hoa Kỳ (Tổ chức REI)

Chi tiết các buổi hội thảo xem trong file đính kèm.

Thày cô và các bạn sinh viên quan tâm có thể đăng ký theo link sau https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s2h5BAZV0BZHkp0hMqF0oJpNWVxVSMB36oF7T79RUwY/edit#gid=811917985

Dưới đây là thông tin chi tiết.

FacebookTwitterGoogle+
Loading...