HỘI THẢO HẸP VỀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG KHẢO THÍ TIẾNG ANH – TRƯỜNG ĐH HÀ NỘI

Kính mời thầy/cô đọc giấy mời trong file đính kèm dưới đây về Hội thảo hẹp về thực tiễn hoạt động khảo thí tiếng Anh do Trường Đại học Hà Nội tổ chức vào ngày 27/12/2017.

FacebookTwitterGoogle+
Loading...