Khóa học ngắn hạn 2018 của UMAP

  1. Đối tượng tham gia: Sinh viên và học viên cao học
  2. Thời gian tham gia: Từ tháng 6—->11.2018
  3. Chỉ tiêu tham dự: Không giới hạn

4.Hồ sơ đăng ký và điều kiện tham dự:

                           Đọc kỹ hướng dẫn trong file đính kèm

( Lưu ý: Sinh viên chủ động trong việc xin bảng điểm tại phòng Đào tạo,  Hồ sơ thiếu một trong những giấy tờ  theo yêu cầu của công văn cô sẽ không nhận)

  1. Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 25.04.2018 tại phòng 106 A1 gặp cô Vân

Sau ngày này cô không nhận thêm bất kỳ hồ sơ nào nữa 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...