KHÓA TẬP HUẤN “KỸ NĂNG VIẾT ĐỀ ÁN XIN TÀI TRỢ”

Mời các thầy cô đọc thông báo dưới đây về khóa tập huấn “Kỹ năng viết đề án xin tài trợ” do SEAMEO RETRAC tổ chức từ ngày 30/8-1/9/2017 tại TPHCM.

Thầy cô quan tâm xin gửi đăng ký về cho Nguyễn Mai Phương (phuongpeach@gmail.com) trước 17h ngày 18/8/2017.

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...