LƯU Ý DÀNH CHO CÁC GV ĐANG HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI

Kính đề nghị các thầy cô đang học tập tại nước ngoài (theo dạng biên chế hay HĐ vẫn còn ký với nhà trường) cần thực hiện tốt các điểm sau:
1. Báo cáo việc học tập hay gia hạn học tập trước hạn kết thúc chương trình học theo QĐ của nhà trường. Báo cáo cần gửi cho khoa (cho trưởng khoa và chị Trang VPK) và cho phòng TCCB (có thể nhờ khoa báo lên phòng TCCB).
2. Báo cáo tiến độ học tập (qua bảng điểm hay nhận xét của supervisor có chữ ký hợp lệ) cho khoa (cho chị Trang VPK) vào tháng 5 hàng năm để xét thi đua.
3. Đóng đủ tiền quỹ HĐ khoa (hiện nay là 700k/năm học) cho VPK trước tháng 11 hàng năm. Việc đóng tiền có thể thực hiện qua người khác, hay chuyển khoản (kèm email cho cô Phương VPK) tới:
Tên TK: Nguyễn Thị Mai Phương

TK tiền USD: xin thông báo sau

TK tiền Việt: 2151000453487 tại BIDV Cầu Giấy
4. Chia sẻ các dự định kế hoạch cá nhân cho trưởng khoa biết. Trưởng khoa có nhiệm vụ bảo mật thông tin cho các thầy cô (nếu được yêu cầu) và chỉ sử dụng thông tin này một cách cá nhân trong việc hoạch định nhân sự tại khoa.
Nếu vi phạm những điều 1-3 trên, VPK sẽ có email nhắc trực tiếp các thầy cô 01 lần duy nhất và cần có sự hợp tác trả lời của thầy cô trong vòng 07 ngày kể từ ngày có thông báo. Nếu tiếp tục không nhận được phúc đáp của thầy cô, chúng tôi sẽ buộc phải:
a) chuyển trường hợp của thầy cô lên phòng TCCB và khoa không giải quyết các khiếu nại hay thắc mắc của thầy cô nữa. Các thầy cô tự động làm việc trực tiếp với phòng TCCB để giải quyết các vấn đề số 1 và 2 nêu trên
b) không có trách nhiệm tính các thầy cô trong hoạch định nhân sự hàng năm. Điều đó có nghĩa khi các thầy cô về mà không có đủ tiết dạy thì sẽ tính đến khả năng chuyển công tác sang khoa/đơn vị khác, dạy nơi khác cho đủ số tiết v.v.
c) yêu cầu các thầy cô thực hiện đủ nhiệm vụ số 3 nói trên khi trở về.
d) tính các vi phạm ở điều 1-3 nói trên trong việc xét thi đua cá nhân cũng như tập thể hàng năm.
Trân trọng,
Vũ Hải Hà
FacebookTwitterGoogle+
Loading...