QUY TRÌNH BÁO NGHỈ VÀ DẠY BÙ

Dưới đây là quy trình báo nghỉ và dạy bù cho GV

GV báo cho đúng chuyên viên phụ trách khóa để thuận tiện cho các công tác khác:

Năm 1 (QH2017): Nguyễn Thị Thanh An

Năm 2 (QH2016): Nguyễn Thị Mai Phương

Năm 3 (QH02015): Nguyễn Kim Anh

Năm 4 (QH2014): Nguyễn Thu Trang

FacebookTwitterGoogle+
Loading...