QUY TRÌNH HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC CÙNG CHÍNH QUY

SV học lại, học cải thiện, học cùng chính quy xem hướng dẫn trong file đính kèm.

 

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...