QUY TRÌNH NCKH SINH VIÊN 2016-2017

Quy trình Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2016 – 2017.

research

Những Sinh viên có mong muốn thực hiện công trình vui lòng tải và nghiên cứu các tệp tin đính kèm. Các văn bản này đã được đưa lên trang chủ của Trường Đại học Ngoại ngữ.

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...