QUY TRÌNH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ COI THI HỌC KỲ

Dưới đây là quy trình thông báo thay đổi nhân sự coi thi học kì cho GV. Các thầy cô đọc kỹ để tuân thủ, tránh nhầm lẫn đáng tiếc.

FacebookTwitterGoogle+
Loading...