QUY TRÌNH THỰC HIỆN INSET TRAINING VÀ NCKH TẠI CÁC TỔ BỘ MÔN

Dưới đây là quy trình thực hiện Bồi dưỡng chuyên môn và hội nghị nghiên cứu khoa học cấp bộ môn.

Đối tượng áp dụng: Trưởng, phó bộ môn, và người phụ trách nghiên cứu khoa học tại bộ môn

Thời gian áp dụng: Năm học 2016- 2017

 

Stt Các bước thực hiện Người thực hiện Thời gian
1 Đăng kí lịch thực hiện INSET/NCKH của bộ môn trong năm học Trưởng/phó BM Tháng 8 hàng năm
2 Email nhắc bộ môn về việc thực hiện INSET của tổ Trợ lí NCKH-BDCM 10 ngày trước khi thực hiện
3 Gửi thông tin tóm tắt cho Trợ lí NCKH về buổi INSET/NCKH: Thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần tham dự.

Đặt phòng họp.

Trưởng/Phó BM đối với NCKH bộ môn.

Người trình bày đối với INSET training

7 ngày trước khi thực hiện INSET/NCKH
4 Mời BCN dự hội nghị NCKH bộ môn Trợ lí NCKH-BDCM 7 ngày trước khi thực hiện INSET/NCKH
5 Gửi thông tin lên mail group của khoa Trợ lí NCKH-BDCM 7 ngày trước INSET/NCKH
6 Điểm danh người tham dự/ báo cáo

(Danh sách trống đính kèm)

Bộ môn Khi thực hiện INSET/NCKH
7 Nộp lại danh sách cho Trợ lí NCKH – BDCM của Khoa Bộ môn Sau INSET/NCKH
8 Tổng hợp việc thực hiện và tham dự INSET/NCKH Trợ lí NCKH-BDCM Sau INSET/NCKH

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...