Quy trình xem lại điểm thi

SV tải mẫu đơn bên dưới, hoàn thành các thông tin cần thiết và gửi lên VPK khi có thông báo.

FacebookTwitterGoogle+
Loading...