QUY TRÌNH XIN NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN

Đối tượng áp dụng:  Sinh viên khoa Sư  phạm tiếng Anh

Các bước thực hiện:

1.    In đơn “Nghỉ học có thời hạn” tại trang Web của trường (ulis.vnu.edu.vn)  hoặc mẫu đính kèm để khai thông tin và kèm theo giấy tờ (nếu cần)

2.    Xin xác nhận Học phí tại phòng Kế hoạch tài chính (201 – A1) –  cô Yến

3.    Nộp đơn tại Văn phòng khoa để xin xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa

4.    Nhận lại đơn tại Văn phòng sau 1 ngày

5.    Nộp đơn tại phòng CT – CTHSSV (106 – A1) để làm quyết định

6.    Nhận lại quyết định theo hướng dẫn của phòng CT – CTHSSV

7.    Giữ đơn, nộp lại đơn cho phòng CT- CTHSSV để làm quyết định quay trở lại học khi hết hạn nghỉ trong quyết định. (có thể nộp sớm nếu muốn)

 

don_xin_nghi_hoc_co_thoi_han
FacebookTwitterGoogle+
Loading...