QUY TRÌNH XIN NGHỈ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO VIÊN

·         Nội dung quy trình: XIN NGHỈ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO VIÊN

·         Phạm vi áp dụng: 

–          Trong và ngoài Khoa Sư phạm tiếng Anh

·         Đối tượng áp dụng: Tất cả cán bộ Khoa SPTA và trường ĐHNN, ĐHQGHN

·         Mức độ áp dụng: Bắt buộc.Cán bộ sẽ bị tính là nghỉ không phép, và mất danh hiệu thi đua hàng năm nếu không thực hiện đúng quy trình sau

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...