TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU THI ĐUA CẤP BỘ VÀ KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT

Ngày 13/09/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tặng thưởng danh hiệu thi đua cấp Bộ và khen thưởng đột xuất năm học 2017-2018 dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh.

IMG_2901

Thầy Nguyễn Chí Đức được khen thưởng đột xuất do đã hoàn thành chương trình học Tiến Sĩ trước thời hạn.

IMG_2898

Cô Nguyễn Thụy Phương Lan và cô Lương Quỳnh Trang đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Xin chúc mừng thầy/cô!

FacebookTwitterGoogle+
Loading...