THE 9TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON TESOL, SEAMEO RETRAC HOCHIMINH

Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO (SEAMEO RETRAC) phối hợp với trường đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về TESOL lần thứ 9 với chủ đề “Breakthroughs in English Language Teaching in the 21st Century”. Hội thảo sẽ được tổ chức tại trụ sở của SEAMEO RETRAC tại số 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 – 10/08/2018.

Thông tin chi tiết về hội thảo xem tại đường link http://www.vnseameo.org/TESOLConference2018/.

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...