THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA 2017 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Chúng tôi xin gửi kèm thư này các file thông báo chi tiết về việc tổ chức HTQG 2017 “Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập” ngày 28/7/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.
Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo để cán bộ trong đơn vị đăng ký gửi bài và tham dự Hội thảo theo hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn.
P/S: cán bộ gửi đăng ký trực tiếp cho BTC Hội thảo và cc cho Phòng KHCN qua địa chỉ email này để chúng tôi nắm được thông tin và hỗ trợ công tác tổ chức.
FacebookTwitterGoogle+
Loading...