Thông báo về chương trình Diễn đàn châu Á về vấn đề môi trường

Các thày cô thông báo tới sinh viên chương trình Diễn đàn sinh viên Châu Á với vấn đề Môi trường năm 2018 với chủ đề “Gift from Tropical Rain Forest”.

  1. Thời gian: Từ ngày 1/8 – 5/8/2018.
  2. Địa điểm: Malaysia.
  3. Kinh phí: Do Ban Tổ chức đài thọ.

.           4. Số lượng : 03 suất

  1. Hồ sơ đăng ký:

Mọi chi tiết đọc kỹ trong file đính kèm

Lưu ý: Sinh viên chủ động trong việc xin bảng điểm tại phòng Đào tạo,  Hồ sơ thiếu một trong những giấy tờ  theo yêu cầu của công văn cô sẽ không nhận

  1. Thời gian nộp hồ sơ: ngày 02.05.2018 tại phòng 106 -A1 gặp cô Vân

           Sau ngày này cô không nhận thêm bất kỳ một hồ sơ nào nữa

FacebookTwitterGoogle+
Loading...