THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÍNH GIỜ KHOA HỌC TRÊN PHẦN MỀM QLKH VÀ CÔNG BỐ HỒ SƠ KHOA HỌC TRÊN GOOGLE SCHOLAR

Kính mời thầy/cô đọc thông báo về việc kê khai giờ NCKH của giảng viên trên phần mềm QLKH và công bố hồ số khoa học trên Google Scholar trong 03 file đính kèm dưới đây:

  1. Thông báo số 33/TB – ĐHNN về việc kê khai giờ NCKH của giảng viên và công bố hồ số khoa học trên Google Scholar.
  2. Hướng dẫn kê khai giờ NCKH cá nhân trên phần mềm QLKH
  3. Hướng dẫn công bố hồ sơ khoa học trên Google Scholar.

FacebookTwitterGoogle+
Loading...