THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

Mời xem các văn bản trong file đính kèm.

Thông tin chi tiết và cập nhật hơn được đăng tải tại: http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/tag/tuyen-sinh

  1. Sổ tay ULIS: https://drive.google.com/file/d/0BwhNs7Ghw66AblhXRXJkTkw5Vmc/view?usp=sharing

3.

4.

5.

6.

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...