THƯ MỜI VIẾT BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC LẠC HỒNG

Dưới đây là thư mời viết bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Lạc Hồng số đặc biệt phát hành nhân kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường Đại học Lạc Hồng.

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...