TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN TRỢ LÝ ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ACTIVEDUCATION

ActivEducation là một tổ chức phi chính phủ chuyên thực hiện và hỗ trợ triển khai các chương trình giáo dục đổi mới. Chúng tôi cần 4 tình nguyện viên Trợ lý điều phối chương trình.
Yêu cầu:
– Tiếng Anh giao tiếp tốt
– Năng động, sáng tạo
– Kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, giao tiếp tốt
– Sử dụng words, Excel tốt
CV gửi về email: chuthivananh@gmail.com
FacebookTwitterGoogle+
Loading...