WORKSHOP CÔNG BỐ QUỐC TẾ NGÀY 28/06/2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Workshop chủ đề “Công bố quốc tế” với GS. Thomas Glass

Nhân dịp Giáo sư Thomas Glass, Tổng biên tập Tạp chí English Teaching Forum sang làm việc tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mời Giáo sư đến trình bày tại workshop chủ đề “Công bố quốc tế”. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8h30 – 11h00 ngày 28/6/2018
  2. Địa điểm: Phòng 509 – A1, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
  3. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (không có phiên dịch)
  4. Nội dung:  Sử dụng và xuất bản trên Tạp chí English Teaching Forum và các tạp chí English Language Teaching khác. (Tập trung vào việc công bố trên ấn phẩm quốc tế).
  5. Thành phần tham dự: cán bộ giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh quan tâm.
  6. Đăng ký tham dự: cán bộ giảng viên, HVCH & NCS quan tâm đăng ký theo biểu mẫu đính kèm thông báo này và gửi về Phòng KHCN Trường ĐHNN – ĐHQGHN qua địa chỉ email: khcnulis@gmail.com trước 15h00 ngày 25/6/2018.

  Trân trọng thông báo và kính mời tham dự.

KT.TRƯỞNG PHÒNG KHCN

      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                                    Đỗ Hoàng Ngân

FacebookTwitterGoogle+
Loading...