Biểu mẫu GV

Để thuận tiện cho các công việc trong khoa, đề nghị các thầy cô thực hiện đúng quy trình và sử dụng đúng biểu mẫu được cung cấp dưới đây. Các biểu mẫu được sắp xếp theo chủ đề công việc. 

Để dễ tìm kiếm, các thầy cô có thể gõ CTRL+F rồi gõ từ khóa cần tìm, sau đó ấn Enter để nhanh chóng tìm ra quy trình và biểu mẫu cần tìm. 

1. GIẢNG DẠY

1.1 Quy trình thông báo nghỉ dạy và kế hoạch dạy bù

1.2. Thông báo thay đổi người coi thi học kỳ.

2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.1. Quy trình xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp khoa

2.2. Quy trình xin nghỉ hội nghị NCKH giáo viên

2.3. Quy trình xin hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị hội thảo trong nước vào quốc tế

2.4. Quy trình nộp minh chứng NCKH hàng năm

3. THỰC TẬP

3.1. Quy trình thực tập nghiệp vụ

4. QUY TRÌNH – BIỂU MẪU KHÁC

1. Quy trình bình xét thi đua khen thưởng

2. Quy trình xin nghỉ chế độ thai sản

3. Quy trình tính giờ thừa

4. Quy trình nâng lương trước hạn

5. Quy trình họp khoa

6. Quy trình phân công nhân sự coi thi HK hệ chính qui

7. Quy trình ký Hợp đồng lao động

8. Quy trình và mẫu đơn xin nghỉ để đi công tác, du lịch, học v.v. (bao gồm: cam kết, báo cáo, gia hạn …)

9. Quy trình xin nghỉ hội nghị NCKH giáo viên

10. Quy trình lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi

11. Quy trình chấm thi học kỳ và làm điểm môn học cho sv hệ chính qui

12. Quy trình tổ chức thi học kỳ cho sinh viên hệ chính qui

13. Quy trình truy lĩnh các khoản tiền từ công đoàn khoa SPTA

14. Qui trình nghiệm thu đề cương môn học và giáo trình cấp khoa

15. Quy định dành cho giảng viên đi học, công tác tại nước ngoài

16. Quy trình thôi việc, chấm dứt HĐLĐ

17. Quy trình INSET & NCKH cấp bộ môn

* Các biểu mẫu và quy trình khác (trên Website trường)

FacebookTwitterGoogle+