Ban chủ nhiệm

ef57c0b510c6e698bfd7

Screenshot 2023-11-01 084407

17cc9205907766293f66

Trưởng khoa:

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Nhung

ĐT: 0912422510

Email:

nhungnguyenhongcie@gmail.com

Phó trưởng khoa:

Tiến sĩ Trần Thị Lan Anh

ĐT: 0983126028

Email: sinhngay217@gmail.com

Phó trưởng khoa:

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh

ĐT: 0948631359

Email: tuan34anh2@gmail.com

Phụ trách chung toàn bộ công việc của Khoa Phụ trách công tác đào tạo chính quy (bao gồm thực tập)  Nghiên cứu khoa học của sinh viên, giáo viên
Quản lý nhân sự của Khoa

Phụ trách liên kết đào tạo sau đại học

Phụ trách công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên
Bồi dưỡng chuyên môn giáo viên
Công tác sinh viên
FacebookTwitterGoogle+