Văn phòng khoa

Đội ngũ văn phòng khoa SPTAIMG_0098-60

Địa chỉ: Phòng 206, giảng đường B2, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Số 1 Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 0466865126

Phụ trách: Nguyễn Thu Trang

IMG_5382

medium_vp_trang_nguyen_thu

kimanh_0

phuong

ThS. Nguyễn Thị Thanh An

Ankhoa0318@gmail.com

0904685537

FELTEr of the month
5/2017 *

FELTEr of the month 

12/2018*

ThS. Nguyễn Thu Trang

nttrang22@gmail.com

0914853878

Nguyễn Kim Anh

Nguyenkimanh165@gmail.com

0904848165

Nguyễn Thị Mai Phương

Bimung81@gmail.com

0988238588

Phụ trách QH2021

Chủ tịch công đoàn khoa

Phụ trách QH2018

Phụ trách vpk

Phụ trách QH2019

Tổ trưởng công đoàn

Phụ trách QH2020

Phó chủ tịch công đoàn khoa

Lưu công văn Phụ trách bảng điểm từ K36 trở về trước Lập DS giám thị, giám khảo thi HK Cập nhật thành tích khoa & TĐKT
Phụ trách giờ thừa Thống kê, báo cáo liên quan GV & SV Lập danh sách coi thi SĐH, CNN, ĐH Phụ trách kho & Lịch tuần
Phụ trách văn  phòng phẩm Cập nhật nhân sự khoa Phụ trách tài sản Chứng từ
Phụ trách mảng CĐ và đoàn thể của khoa Lập lịch thi HK Nâng lương và nâng lương trước hạn

 

Trình ký, phụ trách mảng công văn
FacebookTwitterGoogle+