Bộ môn Tiếng Anh Chất lượng cao

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thu Lệ Hằng

Phó chủ nhiệm bộ môn: ThS. Phạm Thanh Thủy

Chủ nhiệm SV năm 1:  Nguyễn Lan Anh

Chủ nhiệm SV năm 2:  Hoàng Linh Chi

TACLC

Chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao (CLC) được bắt đầu triển khai tại trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN từ năm 2001. Hiện nay chương trình đào tạo hai nhóm ngành: sư phạm tiếng Anh và ngôn ngữ Anh (định hướng biên-phiên dịch) với tổng số 13 lớp, trong đó 07 lớp năm thứ nhất và năm thứ hai thuộc sự quản lý trực tiếp của bộ môn tiếng Anh chất lượng cao (TA CLC).

Với số lượng 155-156 tín chỉ (áp dụng từ QH2015, so với 136 tín chỉ của chương trình chuẩn), và việc thường xuyên áp dụng các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiên tiến trên thế giới, chương trình CLC nói chung và TA CLC nói riêng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của giáo dục thế kỷ 21: Đó là đào tạo ra những nhà chuyên môn chất lượng cao, có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh; được trang bị tri thức phù hợp với chuyên ngành; có tính linh hoạt; có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế; có kiến thức về văn hóa, xã hội rộng lớn; có kiến thức và năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân để trở thành cán bộ giảng dạy giỏi ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực được đào tạo.

Với triết lý và mục tiêu đào tạo tiên tiến đó, ngày 6/5/2012, chương trình SPTA CLC đã được đoàn chuyên gia đánh giá của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) trao quyết định công nhận đạt chuẩn theo bộ tieu chuẩn đảm bảo chất lượng của tổ chức này (AUN-QA – QA). Chương trình cũng được nhiều lần giới thiệu làm chương trình đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh hiệu quả trong cả nước (gần đây nhất là trong hội nghị toàn quốc được tổ chức tại ĐHNN, ĐHQG HN vào ngày 18/12/2015). Bên cạnh đó, chương trình NNA CLC cũng được đoàn đánh giá đồng cấp tại ĐHQGHN ở mức 4.95/7 (tương đương với mức đạt chuẩn quốc gia) vào 11/2015.

aunNEW

Chương trình hiện được cấp kinh phí đào tạo bởi ĐH Quốc gia Hà Nội. Sinh viên theo học trong chương trình nhận được hỗ trợ về kinh phí đào tạo, cấp học bổng, trợ cấp học tập v.v. định kỳ cũng như được hưởng nhiều ưu tiên, cơ hội hơn trong việc đi học và giao lưu văn hóa, giáo dục ở nước ngoài hơn so với các sinh viên thuộc các chương trình đào tạo khác.

Đường dẫn tới một số sản phẩm, hoạt động của SV CLC trong những năm qua:

https://www.facebook.com/free1.tutoring.program

https://e1tutoring.wordpress.com/

https://www.facebook.com/itutorprogram

https://14e2itutor.wordpress.com/

NGÀY HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO

Danh sách giáo viên bộ môn Tiếng Anh Chất lượng cao.

CLC_Thủy Phạm Thanh
Nguyễn Thu Lệ Hằng

0919345269

hang.nguyenthule@gmail.com

(Chủ nhiệm bộ môn)

Phạm Thanh Thủy

01653994450

Thuythanhpham_18@yahoo.com

(Phó chủ nhiệm bộ môn)

Lê Phương Hoa

0943834343

hoalephuong@yahoo.com

(Tổ trưởng công đoàn)

CLC_Chi Hoàng Linh
Hoàng Linh Chi

01239840323

hoanglinh_chi@yahoo.com

 

Đỗ Hạnh Chi

0912.795.904

Dhchi25@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH, 4/2019 *

Vũ Thị Thanh Vân

0912422483

thanhvan125@gmail.com

CLC_Nhung Thi Nguyen IMG_8250
Nguyễn Thị Nhung

0973126930

nhungnguyen.felte.ulis@gmail.com

*LECTURER OF THE MONTH, 9/2017*

Nguyễn Huy Hoàng

01699945779

nguyenhhoang88@gmail.com

Nguyễn Thị Minh Trâm

0915371945

minhtramsv@yahoo.com

 

CLC_Ha Vu Hai
Nguyễn Lan Anh

0979943719

anhnl1990@vnu.edu.vn

Vũ Hải Hà

0983536788

haiha.cfl@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH, 1/2017 *

*LECTURER OF THE YEAR, 2017*

*LECTURER OF THE MONTH 10/2017*

FacebookTwitterGoogle+