Bộ môn Tiếng Anh 2

Chủ nhiệm bộ môn: Thạc sĩ Vũ Thị Việt Hương

Phó chủ nhiệm bộ môn: Thạc sĩ Hoàng Hồng Hải và Thạc sĩ Giang Thị Trang

image017

Tiếng Anh 2 (TA2) là bộ môn đông nhất của khoa Sư phạm tiếng Anh với tổng số 45 giáo viên trong đó 40 giảng viên hiện đang công tác lại ULIS và 5 giảng viên đang học tập và nghiên cứu tại nước ngoài. 90% giảng viên đã và đang tham gia các chương trình thạc sỹ, tiến sỹ khác nhau trong và ngoài nước.

Từ năm 2014, tổ bộ môn tiếng Anh 2 và bộ môn tiếng Anh 3 sáp nhập lại thành tổ bộ môn tiếng Anh 2, với trách nhiệm chính là giảng dạy cho hơn 400 sinh viên năm thứ hai Khoa sư phạm tiếng Anh chính quy (19 lớp) chuyên ngành Sư phạm, Phiên dịch và Kinh tế và sinh viên chương trình đào tạo bằng kép.

Tổ TA2 phụ trách 4 phần nội dung chính là 3A, 4A, 3B, 4B, 3C, 4C, 3A721, 4A721, trong đó các môn A là các môn xã hội, các môn B là các môn học thuật và các môn C là các môn thực hành làm bài thi. Các nhóm chuyên trách từng môn học của TA2 luôn cố gắng để hoàn thiện cho mỗi môn học được thiết kế rõ ràng, nghiệm thu chấp lượng cao, cam kết thực hiện quy trình kiểm tra đánh giá tường minh đối với tất cả sinh viên.

Ngoài việc giảng dạy bốn phần nội dung chính, thành viên TA2 thường xuyên tham gia biên soạn các chương trình học mới của khoa như môn học Ngôn ngữ và truyền thông, Thiết kế chương trình và chương trình chi tiết, hỗ trợ công tác giảng dạy cho môn học Tăng cương nói và viết cho sinh viên năm 4.

TA2 luôn cố gắng trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong quy trình làm việc, gắn bó và đoàn kết trong công tác và đời sống tinh thần luôn được nâng cao.

 

TA2- Vu Thi Viet Huong TA2_Giang Trang 66595986_2587741834577528_8800092405559721984_n
Vũ Thị Việt Hương

0934620692

vtvhuong@yahoo.com

* LECTURER OF THE MONTH, 3/2018 *

(Chủ nhiệm bộ môn)

Giang Thị Trang

0979928738

giangtrang88@gmail.com

(Phó chủ nhiệm bộ môn)

Hoàng Thị Hồng Hải

0915365174

hhhaihnvn@yahoo.co.uk

(Phó chủ nhiệm bộ môn)

 

22154370_1725131710839072_715835829230211473_n 50995102_2154218267977322_3744825738214244352_n
Nguyễn Hoàng Giang

01658550028

gianghulis@gmail.com

(Bí thư liên chi đoàn)

 Nguyễn Diệu Hồng

0788328909

dieuhong.nguyen392@gmail.com

 Nguyen Phuong Thao  TA 2- Phạm Thị Diệu Ánh
Nguyễn Phương Thảo

0769.103.736

thaonp.ulis@gmail.com

Hoàng Hương Giang

0904117578

hgiang2305@gmail.com

Phạm Thị Diệu Ánh

0982120677

phamthidieuanh@yahoo.com

TA2_Hoàng Anh Trần TA2_Dung Trần Thị Vân 42160636_10210800973094363_5924627554827763712_n
Trần Hoàng Anh

0904862691

hoanganh26.ulis@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH (11/2017) *

Trần Thị Vân Dung

0904364384

tvd_179@yahoo.com

Phạm Thị Hoa

0912905997

hoatet@gmail.com

TA1_ Thuy Pham Ngoc TA1_Ly Pham Ngoc Khanh
Đoàn Thị Thu Phương

0917.833.348

Phuongdoan251@gmail.com

Phạm Thị Ngọc Thúy

0989892297

thuypham.ulis@gmail.com

Phạm Ngọc Khánh Ly

0945 946 345

khanhly132@yahoo.com

TA2_Nhung Nguyễn Phương TA2_Linh Hứa Phương TA2_Thị Phan Toán
Nguyễn Phương Nhung

0904793922

phuongnhungnguyen.vn@gmail.com

Hứa Phương Linh

01663135148

linhhua91@gmail.com

 Phan Thị Toán

0973628970

toanphan.felte@gmail.com

TA2_Phùng Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Bích Ngọc

0912473105

ngocntb_85@yahoo.com.vn

Đang học TS

Dương Thị Thanh Tâm

0946448068

ltamduong3010@gmail.com

Phùng Thị Kim Dung

0943032992

dungnncn@gmail.com

Mai Ngọc Khôi

0987349684

khoi.maingoc@gmail.com

Hoàng Vân Trang

0974 474743

vantrang80@yahoo.com

 Dang Thi Phuong 22195471_10210273251813139_8345881403944035606_n ELT_Nhàn Thanh Trần (2)
  

 

Đặng Thị Phượng

0973606254

phuongdang151094@gmail.com

 

Nguyễn Thị Thịnh

01663109905

thinh.nguyenthi1702@gmail.com

Trần Thị Thanh Nhàn

01252752026

thanhantn81@yahoo.co.uk

Trần Anh Thư TA2_Quỳnh Mai Như TA2_Dung Nguyễn Thị
 Trần Thị Anh Thư 

0943463639

thutran1010th@gmail.com

Mai Như Quỳnh

0987.984.713

Queenbee_cfl@yahoo.com

Nguyễn Thị Dung

0928.300.410

Ntdung91217@yahoo.com

CLC_Hoàng Đỗ Trọng TA2_Le Thuy Lan
Đỗ Trọng Hoàng

01686628589

dotronghoang93@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH, 4/2017 *

Phạm Thị Thu Huyền

0976493916

huyenpham.hulis.vnu@gmail.com

Lê Thùy Lân

01648704739

lanalee9588@gmail.com

Đồng Thị Thu Ngân
Đồng Thị Thu Ngân

0907256868

thnat94@gmail.com

 
TA2_Pham Thi Le Tuyet Hua Kim Ngan Nguyễn Anh Hào - TA2
Phạm Thị Lệ Tuyết

0986296628

letuyetpham.ulis@gmail.com

Hứa Kim Ngân

 

 

Nguyễn Anh Hào

0974682995

anhhaohn59@gmail.com

TA2_Nguyen Thi Bich Phuong TA2_Do Nhu Quynh
Nguyễn Thị Bích Phương

01668553613

bichphuong160193@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH (12/2017)*

Đỗ Như Quỳnh

0983909318

quynhnhuvinhphuc@gmail.com

???????????????????????????????????? TA2_Nguyen Minh Hang

 Dương Thị Tâm

0966687594

duong.tamhanu@gmail.com

Nguyễn Minh Hằng

0936687336

hangnguyen.jsl@gmail.com

 TA2 Khắc Thị Ánh Tuyết  TA2 Vũ Thị Kim Loan
 Khắc Thị Ánh Tuyết

0964165288

snowi1988@gmail.com

  Vũ Thị Kim Loan

0989882487

loanvu.lvk@gmail.com

 

FacebookTwitterGoogle+