Bộ môn ESP

Chủ nhiệm bộ môn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân

Giơi thiệu Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành.

Bộ môn Tiếng Anh Chuyên Ngành (ESP) được thành lập từ năm 1996, và chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành bắt đầu được triển khai tại trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN từ năm 1997.

Hiện nay tổ bộ môn quản lý 5 đầu môn học, mỗi môn học gồm 3 tín chỉ, bao gồm các môn học sau:

1.     Phương Pháp Giảng đạy Tiếng Anh Chuyên Ngành

2.     Tiếng Anh Kinh Tế

3.     Tiếng Anh Tài Chính Ngân hàng

4.     Tiếng Anh Du Lịch

5.     Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Kinh Doanh

Trong các môn học kể trên, môn học thứ 1(Phương Pháp Giảng dạy Tiếng Anh Chuyên Ngành) được áp dụng cho khối sinh viên hệ Sư phạm. Với lượng sinh viên ra trường hàng năm được phân về cáctrường Đại học và cơ sở đào tạo không chuyên Tiếng Anh cũng khá cao, Khoa Sư phạm Tiếng Anh đã quyết định đưa môn học trên vàochương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp giảng dạy các môn học chuyên ngành học bằng tiếng Anh đồng thời đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Các môn còn lại được áp dụng cho khối sinh viên chuyên ngành Phiên dịch và chuyên ngành Định hướng Kinh tế (mã hệ 721).

Môn học Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Kinh Doanh được xây dựng nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên các kỹ năng nói (thuyết trình, gọi và nhận điện thoại), viết (các loại thư tín, báo cáo và đề xuất) đáp ứng các yêu cầu tại các cơ quan, công ty trong trong và ngoài nước.

Các môn học Tiếng Anh Kinh Tế, Tiếng Anh Tài Chính Ngân Hàng, Tiếng Anh Du Lịch được thiết kế và áp dụng cho sinh viên hệ Phiên dịch nhằm mục đích trang bị cho sinh viên một lượng kiến thức nền và vốn thuật ngữ cần thiết để đảm bảo đáp ứng tốt hơn cho công việc biên và phiên dịch sau này. Các môn học này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên hệ Định hướng kinh tế nhằm cung cấp lượng từ vựng chuyên ngành cho nhóm sinh viên này.

Các môn học trên được thiết kế theo cách nhằm trang bị cho sinh viên cả kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng các nhu cầu của thế kỷ 21: Có chuyên môn chắc chắn, có vốn kiến thức nền sâu rộng, có năng lực giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong các chuyên ngành khác nhau, có kỹ năng tư duy logic và tư duy phê phán, ký năng làm việc nhóm, có khả năng thích ứng cao, làm việc được trong các môi trường trong nước và quốc tế.

Các giảng viên trong tổ bộ môn đều đạt trình độ thạc sỹ về ngôn ngữ Anh hoặc thạc sỹ về phương pháp giảng dạy và một số đang theo học chương trình đào tạo tiến sỹ trong và ngoài nước. Ngoài ra, tất cả các giảng viên trong tổ bộ môn đều có thêm một bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế hoặc bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

image1 (1) ESP_LAN NGUYEN THUY PHUONG

Nguyễn Thị Thanh Vân

0903276616

thvanvnu@yahoo.com

 (Chủ nhiệm bộ môn)

 Cấn Thị Chang Duyên

0982468881

changduyen_terry@yahoo.com

* LECTURER OF JANUARY, 2018 *

Nguyễn Thuỵ Phương Lan

0912210707

lanhnu@yahoo.com

FullSizeRender ESP_Hà Trần Thu ESP_Thuy Nguyen Thanh

Hoàng Thị Mỵ

0989 320843

mymau84@gmail.com

Trần Thu Hà

0916602266

thuha283@yahoo.com

Nguyễn Thanh Thủy

0986411996

thuy.nguyenthanhcnn@gmail.com

(Cố vấn học tập)

   Bùi Thị Ánh Dương-Tổ ESP  Lê Thị Hồng Duyên- Tổ ESP

Dương Thị Lê Dung

0942966105

dtldung5012@gmail.com

(Tổ trưởng công đoàn)

Bùi Thị Ánh Dương

0904272267

anhduongulis@gmail.com

Lê Thị Hồng Duyên

0912489409

hongduyen.yhp@gmail.com

20643318_123848081584325_8256629641154674037_o

Bùi Thị Minh Trang

097 1634082

minhtrangclc@gmail.com

 

FacebookTwitterGoogle+