Lịch sử & truyền thống

Khái quát về lịch sử phát triển:

Năm 1958: Thành lập phân Khoa Anh văn – Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm HN

Năm 1967: Thành lập Khoa Anh văn – Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

Năm 1993: Đổi tên thành Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh Mỹ – Đại học Ngoại ngữ -Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2009: Thành lập Khoa Sư phạm tiếng Anh.

Tiền thân của Khoa Sư phạm tiếng Anh là Khoa Anh Văn được thành lập vào năm 1958, là một trong những Khoa đào tạo tiếng Anh lâu đời nhất ở Việt Nam. Từ bước khởi đầu là phân Khoa Anh văn thuộc Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoá đầu tiên chỉ có 04 giảng viên và 09 sinh viên. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, Khoa đã qua nhiều mốc phát triển quan trọng. Năm 1967, Khoa Anh trở thành một trong bốn Khoa đào tạo của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ và từ năm 1993 cùng với quyết định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Khoa đổi tên thành Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa (NN&VH) Anh – Mỹ và sau đó là Khoa Sư Phạm Tiếng Anh vào năm 2009.

Các thành tích đã đạt được:

Qua gần 60 năm phát triển và trưởng thành, Khoa đã dần tạo lập được vị thế là một khoa có thành tích giảng dạy và học tập xuất sắc, thường xuyên đổi mới trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Khoa rất chú trọng vào việc phát triển năng lực giảng dạy và nghiên cứu của mình, cũng như mang lại một môi trường học tập năng động cho sinh viên.

Trong các năm qua, Khoa Sư phạm tiếng Anh đã đào tạo cho đất nước hàng chục ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với các chuyên ngành giảng dạy, phiên dịch, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa các nước nói tiếng Anh. Khoa đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho việc giảng dạy ngoại ngữ ở các cấp bậc học từ giáo dục phổ thông, giáo dục trung học, cao đẳng, đại học, giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề, các trường thuộc các lực lượng vũ trang đáp ứng nhu cầu cán bộ ngoại ngữ cho các ngành ngoại giao, kinh tế, chính trị-xã hội, quốc phòng.

Khoa đã tham gia xây dựng Chương trình tiếng Anh tại bậc phổ thông và biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh cải cách giáo dục, Chương trình và biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh cho bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học (2002), Chương trình và biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh cho bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học (2011), Chương trình đào tạo GV tiểu học và trung học phổ thông tiếng Anh cho Bộ GD&ĐT (từ 2002 đến nay). Ngoài ra Khoa còn tham gia biên soạn Chương trình đào tạo các chương trình Sau đại học, hệ Tại chức, Văn bằng 2, các chương trình Bồi dưỡng GV Tiểu học và Trung học.

Với những đóng góp của mình, Khoa đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước, của Bộ GD&ĐT, và của ĐHQGHN. Khoa được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba năm 1993, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001, Huân chương Lao động Hạng nhất năm 2008 cùng với rất nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng GD&ĐT, UBND của nhiều tỉnh thành, của Giám đốc ĐHQGHN và Hiệu trưởng Trường ĐHNN cho các tập thể và cá nhân trong Khoa.

FacebookTwitterGoogle+