ANH NGỮ AMES HÀ NỘI TUYỂN DỤNG

Hệ thống Anh ngữ AMES Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho 2 vị trí là Giáo viên luyện thi IETLS và Nhân viên phát triển học liệu tiếng Anh.
Mặc dù đã đăng tuyển nhân sự đại trà trên vietnamworks song Phòng Nhân sự của công ty cho rằng hai vị trí này phù hợp với các Ứng viên từ ULIS ra hơn.
Thông tin chi tiết xin xem trong 2 file đính kèm.

FacebookTwitterGoogle+
Loading...