Trang chủ

LIÊN KẾT

TƯ VẤN THỰC HÀNH THỰC TẬP ULIS 2019

https://www.youtube.com/watch?v=7JxTtRJoYZI

QUY TRÌNH XIN HOÃN XÉT TỐT NGHIỆP

Sinh viên muốn xin hoãn xét tốt nghiệp, làm theo quy trình dưới đây: Mẫu đơn:…

QUY TRÌNH CHO MƯỢN TÀI SẢN

Sinh viên mượn tài sản làm theo quy trình sau: Mẫu đơn:

GIẢNG VIÊN FELTE CỦA THÁNG 4/2019

Năm học 2018-2019 đầy sôi động đã sắp khép lại, và một trong những gương mặt giảng viên cuối cùng…

QUY TRÌNH THỰC TẬP NGHIỆP VỤ

Sinh viên thực tập theo quy trình và quy chế sau: Quy trình:  Quy chế: 

QUY TRÌNH NCKH SINH VIÊN 2018-2019

Sinh viên NCKH theo quy trình và quy định dưới đây: