Ban chủ nhiệm

Vu Hai Ha

FullSizeRender

TA1_Tuấn Anh Nguyễn

Trưởng khoa:

Tiến sĩ Vũ Hải Hà (Lý lịch)

ĐT: 0983536788

Email: haiha.cfl@gmail.com

havh@vnu.edu.vn

Phó trưởng khoa:

Thạc sĩ Phùng Thị Kim Dung

ĐT: 0943032992

Email: dungnncn@gmail.com

Phó trưởng khoa:

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh

ĐT: 0948631359

Email: tuan34anh2@gmail.com

Phụ trách chung toàn bộ công việc của Khoa Phụ trách công tác đào tạo chính quy (bao gồm thực tập)  Nghiên cứu khoa học của sinh viên, giáo viên
Quản lý nhân sự của Khoa

Phụ trách liên kết đào tạo sau đại học

Phụ trách công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên
Bồi dưỡng chuyên môn giáo viên
Công tác sinh viên
FacebookTwitterGoogle+
Loading...