BCH CÔNG ĐOÀN KHOA SPTA NHIỆM KỲ 2016-2021

Hình ảnh và  thông tin liên lạc của BCHCĐ khoa SPTA nhiệm kỳ 2016-2021.

Gương mặt BCHCĐ 2016-2021

BCHCĐ SPTA (2016-2021)

BCHCĐ- thể hiện sự gắn kết

Sự gắn kết giữa các thành viên trong BCHCĐ

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...