BÌNH CHỌN GIẢNG VIÊN FELTE NĂM HỌC 2017-2018

HÃY BÌNH CHN CHO GING VIÊN XUT SC NHT CHO DANH HIU “GING VIÊN FELTE CA NĂM HC 2017-2018”!

Ai trong số 09 gương mặt FELTE Lecturer of the month mà chính các thầy cô và các bạn sinh viên đã lựa chọn và bình bầu trong suốt 09 tháng vừa qua của năm học sẽ dành được danh hiệu này?

1. Cô Nguyễn Thị Nhung – Gương mặt FELTE tháng 9/2017
http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-9-binh-chon-giang-vien-thang-102017/
2. Thầy Vũ Hải Hà – Gương mặt FELTE tháng 10/2017
3. Cô Trần Hoàng Anh – Gương mặt FELTE tháng 11/2017
http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-11-binh-chon-giang-vien-thang-122017/
4. Cô Nguyễn Thị Bích Phương – Gương mặt FELTE tháng 12/2017
5. Cô Cấn Thị Chang Duyên – Gương mặt FELTE tháng 1/2018
6. Cô Phạm Thị Thùy Linh – Gương mặt FELTE tháng 2/2018
7. Cô Vũ Thị Việt Hương – Gương mặt FELTE tháng 3/2018 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-32018-binh-chon-giang-vien-thang-4/
8. Cô Đặng Anh Thư – Gương mặt FELTE tháng 4/2018 http://felte.ulis.vnu.edu.vn/giang-vien-cua-thang-42018-binh-chon-giang-vien-thang-5/
9. Cô Lương Quỳnh Trang – Gương mặt FELTE tháng 5/2018
CÁCH THỨC BÌNH CHỌN
02 thầy cô có bình chọn nhiều nhất:

  1. 01 giải bình chọn của sinh viên khoa SPTA
  2. 01 giải bình chọn của giảng viên và chuyên viên  khoa SPTA

sẽ nhận được danh hiệu “Giảng viên FELTE của năm học 2017-2018” và phần thưởng rất giá trị (bằng tiền mặt, và tất nhiên là cả tinh thần nữa!).

CÁCH THỨC BÌNH CHỌN: 02 hình thức online và offline!

  Online Offline
Ở đâu? Theo dõi trên website của khoa và mạng xã hội của Đoàn hội và Ban cố vấn học tập.

  • Các bạn sinh viên bình chọn tại: ĐÂY
  • Các thầy cô bình chọn tại địa chỉ đã gửi tới email của các thầy cô (KHÔNG sử dụng đường link trên).
Tại văn phòng khoa SPTA (Từ ngày 4/6)
Như thế nào? Điền phiếu online (chừng 30 giây) Điền phiếu trên giấy đã chuẩn bị sẵn và như hướng dẫn đã treo trong VPK (chừng 1 phút)
Cho bao nhiêu người? Tối đa 01 người
trong danh sách 09 người
Tối đa 03 người
trong danh sách 09 người
Cách tính điểm 01 phiếu online= 1 điểm cho GV được chọn 01 phiếu offline= 2 điểm cho mỗi GV được chọn

HẠN BÌNH CHỌN: Trong tháng 6/2018

______________________________________

HÃY CÙNG NHAU THỂ HIỆN TÌNH CẢM CỦA MÌNH VỚI CÁC ĐỒNG NGHIỆP VÀ CÁC THẦY CÔ YÊU QUÝ CỦA CHÚNG TA.
XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN!

FacebookTwitterGoogle+
Loading...