CHÚC MỪNG THẦY NGUYỄN TUẤN ANH CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH TÂN PHÓ TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH.

Ngày 14/12/2016, Hiệu trưởng trường Đại Học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN TS. Đỗ Tuấn Minh đã trao quyết định bổ nhiệm Ths. Nguyễn Tuấn Anh – Phó trưởng bộ môn Tiếng Anh 1 giữ chức vụ Phó trưởng khoa Sư phạm Tiếng Anh kể từ ngày 12-12-2016.

Trước đó, vào chiều ngày 09/12/2016, tại hội trưởng Vũ Đình Liên- Khoa Pháp, Khoa sư Phạm Tiếng Anh đã tổ chức Hội nghị CBVC lấy phiếu tín nhiệm PTK Sư Phạm tiếng Anh.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi trao quyết định bổ nhiệm chức vụ PTK Sư Phạm Tiếng Anh cho Ths. Nguyễn Tuấn Anh.

 

 Th_y HT __ Tu_n Minh trao Q_ b_ nhi_m PTK

Hiệu trưởng trường ĐHNN- ĐHQG trao quyết định

Q_ b_ nhi_m PTK

 

 

Th_y V_ H_i H_ TR__ng khoa SPTA

TS. Vũ Hải Hà – Trưởng khoa SPTA phát biểu nhận xét chung và đánh giá quá trình làm công tác của Ths. Nguyễn Tuấn Anh.

Th_y Tr_nh __c Th_i Ph_ng TCCB

Phát biểu của Ông Trịnh Đức Thái – Trưởng phòng TCCB .

C_ Ph_m Th_ Thanh Th_y chi _y vi_n

 Ths. Phạm Thị Thanh Thủy-  Chi ủy viên đọc bản giới thiệu về đương sự

Ph_t bi_u c_a ___ng s_

Ths. Nguyễn Tuấn Anh đưa ra những kế hoạch hành động và định hướng công việc nếu được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa SPTA

Nh_n x_t c_a qu_n ch_ng

Nhận xét của quần chúng về đương sự tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

NX c_a quan chung

NX c_a qu_n ch_ng

NX c_a qu_n ch_ng (2)

 

C_ D__ng Qu_nh Hoa ph_ng TCCB

Bà Dương Quỳnh Hoa- Phó trưởng phòng TCCB hướng dẫn hội nghị qui trình bỏ phiếu tín

nhiệm

IMG_0036-27

T_ c_ng t_c l_m vi_c

Tổ công tác làm việc

B_ phi_u t_n nhi_m

Hi vọng trong thời gian tới với chức vụ Phó trưởng khoa SPTA thầy Nguyễn Tuấn Anh sẽ có những đóng góp cho sự phát triển của khoa!

FacebookTwitterGoogle+
Loading...