CHƯƠNG TRÌNH “TẬP HUẤN GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN 2018

Kính mời thầy cô đọc thông tin về chương trình tập huấn giáo dục con người toàn diện 2018 trong thông báo dưới đây.

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH “TẬP HUẤN GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN 2018” 

(WHOLE PERSON EDUCATION ACADEMY 2018)

Kính gửi:        – Ban Giám hiệu

                        – Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Hợp tác & Phát triển nhận được thông báo từ tổ chức United Board và xin tóm tắt nội dung thông báo như sau:

1/ Nội dung: 3 giai đoạn

– GĐ 1: Đào tạo tập trung tại ĐH Anteneo de Manila, Philippin trong 2 tuần (16/9 – 29/9/2018) – 10 buổi học.

– GĐ 2: Tập huấn lại cho đồng nghiệp trong nước.

– GĐ 3: Hội thảo tổng kết.

2/ Tài trợ

Tài trợ toàn bộ chi phí bao gồm

– Phí vé máy bay khứ hồi.

– Sinh hoạt phí, phí chương trình.

3/ Đối tượng xét tuyển

– Là cán bộ của ULIS từ 3 năm trở lên.

– Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) để tham gia khóa học trực tiếp bằng tiếng Anh và phỏng vấn bằng tiếng Anh.

– Nắm giữ vị trí chiến lược trong ĐHNN (ưu tiên nắm giữ vị trí tại các khoa sư phạm, đơn vị giảng dạy).

– Cam kết tham gia giai đoạn tập huấn lại trong nước (giai đoạn 2).

– Được sự giới thiệu và hỗ trợ của lãnh đạo của nhà trường để tham gia đầy đủ ba giai đoạn.

4/ Qui trình đăng ký

– Bước 1: Đăng ký online qua link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxjw02hs_WACV9638I9MulIp-_swD7ChtP7Mi0-xHQw0s3cQ/viewform,

– Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai đề cử  (Nomination form) và gửi cho Bà Anna Law trước ngày 15/7/2018.

– Bước 3: Ứng viên được chọn sẽ được United Board phỏng vấn vào tháng 7-8.

Thông tin cụ thể xin xem trong Tờ khai đề cử (Nomination form) và Thông báo (Concept Note) đính kèm cùng thông báo này.
Bất kỳ câu hỏi về chương trình xin gửi tới Bà Anna Law (alaw@unitedboard.org)

Đề nghị phòng Tổ chức Cán bộ thông báo với các đơn vị và thực hiện các qui trình tiếp theo.

Trân trọng,

Thông tin liên hệ:

Phòng Hợp tác & Phát triển

Đỗ Vũ Nhật Minh (Ms )

ĐT: 0975 568 351

Email: dovunhatminh95@gmail.com

FacebookTwitterGoogle+
Loading...