CỐ VẤN HỌC TẬP

Giới thiệu:

Nhóm Cố vấn học tập Khoa SPTA được thành lập năm 2014, gồm 9 thầy cô là giảng viên đại diện các bộ môn của Khoa..

Nhiệm vụ của nhóm là hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên các khóa trong các lĩnh vực sau:

– Các vấn đề học thuật

– Nghiên cứu khoa học

– Cơ hội việc làm

– Các vấn đề về tâm lý, tình cảm

Các CVHT thực hiện nhiệm vụ của mình qua việc tổ chức các hội thảo và workshop dành cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên có thể liên lạc với các thầy cô CVHT để nhờ tư vấn, hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc qua các kênh sau:

Điều phối viên: Nguyễn Thanh Hằng

Danh sách nhóm CVHT

Nguyễn Chí Đức (PPGD)

Nguyễn Thanh Hằng (TA1)

Nguyễn Thị Lệ Mỹ (TA1)

Nguyễn Tuấn Anh (TA1)

Hoàng Hồng Trang (TA2)

Hứa Phương Linh (TA2)

Nguyễn Kim Phượng(CLC)

Trần Lưu Ly (Dịch)

Nguyễn Thanh Thuỷ (ESP)

FacebookTwitterGoogle+
Loading...