DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Xin mời click vào tên môn học tương ứng để đọc nội dung hoặc tải file pdf về. Có thể dùng thao tác Ctrl + F để tìm nhanh.

   DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

BỘ MÔN/NHÓM

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tiếng Anh 1

 

·         1B

·         2B

·         1A

·         2A

·         1A (721)

·         2A (721)

Tiếng Anh 2

 

·         3A

·         4A

·         3B

·         4B

·         3A (721)

·         4A (721)

·         3C

·         4C

CLC

 

·         1A*

·         2A*

·         3A*

·         4A*

·         1B*

·         2B*

·         3B*

·         4B*

·         3C*

·         4C*

Dịch

 

·         Lý thuyết dịch

·         Biên dịch

·         Phiên dịch

·         Biên dịch nâng cao

·         Phiên dịch nâng cao

·         Biên dịch chuyên ngành

·         Phiên dịch chuyên ngành

·         Nghiệp vụ biên phiên dịch

·         Đánh giá chất lượng bản dịch

Tiếng Anh Chuyên ngành ·         Tiếng Anh Kinh Tế

·         Tiếng Anh TCNH

·         Tiếng Anh Du lịch

·         Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh

·         Phương pháp giảng dạy TACN

Phương Pháp Giảng Dạy ·         Lý luận giảng dạy Tiếng Anh

·         Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

·         Một số vấn đề dạy Tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế

·         Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu

·         Cơ sở giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ em

·         Công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ

·         Giáo dục song ngữ

·         Kiểm tra – Đánh giá Tiếng Anh

Dương Thu Mai ·         Ngôn ngữ và Truyền thông
Nguyễn Tuấn Anh ·         Báo chí trực tuyến
Lê Phương Anh ·         Phương pháp luận NCKH

·         Tư duy phê phán

There is currently no content

FacebookTwitterGoogle+
Loading...