Hướng dẫn số 1 về kê khai giờ NCKH năm học 2020-2021

Kính thưa thầy cô,

20h30 ngày 14/4/2021, phòng KHCN đã tổ chức tập huấn kê khai thông tin giờ NCKH trên nền tảng cognitoforms.

Em xin phép tổng hợp một số thông tin để các thầy cô nắm được như sau:

  1. Hình thức kê khai: Năm học 2020-2021, giảng viên tự kê khai giờ NCKH của cá nhân lên nền tảng Cognitoforms.

Link kê khai giờ NCKH : Phiên bản chạy thử đến 21/05/2021.

http://bit.ly/khaiformnckhtest

Thời gian kê khai chính thức từ 26/05-02/06/2021

  1. Khi kê khai giảng viên cần làm các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu kĩ các văn bản hướng dẫn có liên quan để biết rõ định mức giờ NCKH cá nhân cần thực hiện.

Link tài liệu liên quan: https://drive.google.com/drive/folders/1KkgqCa-pO73XEex_p9rH9AYJEFAYtFXR?usp=sharing

Bao gồm

  1. QĐ 2555: Kế hoạch tăng cường phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN (liên quan đến các mức chi)
  2. QĐ 2668: Quy định nhiệm vụ NCKH (liên quan đến định mức giờ NCKH của GV, cách tính giờ cho các bài báo, báo cáo và nhiệm vụ khác)
  3. QĐ 1628: Quy định tạm thời về chế độ làm việc của GV ULIS (liên quan quy đổi giờ chuẩn, định mức giảm giờ NCKH)
  4. TB 1551: Về việc tham gia Hội thảo KH Quốc Gia 2021 (UNC2021)
  5. CV 680: Liên quan đến khóa bồi dưỡng “Nhà giáo dục truyền cảm hứng”
  6. Kỷ yếu tóm tắt UNC2021

Bước 2: Thu thập các bằng chứng liên quan đến hoạt động NCKH của cá nhân (thời gian tính từ 01.7.2020 đến 30.6.2021).

Bước 3: Upload các tài liệu ở bước 2 lên Drive cá nhân . Chú ý để chế độ share để phòng KHCN và các bên liên quan có thể truy cập sau này.

Bước 4: Truy cập vào link http://bit.ly/khaiformnckhtest  và tiến hành kê khai giờ NCKH theo hướng dẫn. Khi kê khai xong, giờ NCKH thầy cô đã đạt được (thừa hoặc thiếu) đều được thể hiện rõ.

Bước 5: Kí tên và nộp bản khai thông tin.

Dưới đây là

Link đặt câu hỏi liên quan đến tính giờ NCKH:

https://forms.gle/sFS7tzT1E3fL8Xg5A

Link xem câu trả lời:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OXlUQG_jDECutwmgnpSteqTl7q-cfZyVWuw2PqFE7lw/edit?fbclid=IwAR3oIh9zsgx7MDpAwxxDK3z7Tpwc5GPR6dkR98ga4dWCbZkBFMP5oXlUfE0#gid=49278573

Thầy cô tiến hành kê khai thử, nếu có câu hỏi gì thì xin mời trực tiếp điền vào link trên và tham khảo câu trả lời để hiểu rõ hơn.

Các thay đổi (nếu có) sẽ được update cho các thầy cô sau.

Nguyễn Thị Minh Trang

 

FacebookTwitterGoogle+