Bộ môn Dịch

Chủ nhiệm bộ môn: Thạc sĩ Vương Thị Thanh Nhàn

Là một trong sáu bộ môn chính của Khoa SPTA, bộ môn Dịch đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên tính đa dạng chuyên môn của khoa.

Hiện tại, Bộ môn có 15 giảng viên, trong đó có 2 nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 2 nghiên cứu sinh trong nước, 8 thạc sĩ và 2 giảng viên đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHNN. Điểm đáng nói là các giảng viên trong Bộ môn Dịch song song với việc dạy ở trường đều là các biên dịch viên, phiên dịch viên uy tín trong ngành dịch thuật của Việt Nam, được các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước như Ngân hàng Thế giới (WB), UNESCO, Hội đồng Anh (British Council) và các nhà xuất bản mời hợp tác. Chính vì vậy, sinh viên định hướng Biên-Phiên dịch có cơ hội được tiếp xúc và trải nghiệm thực tế tác nghiệp thông qua các hoạt động quan sát hội thảo, tổ chức hội thảo mô phỏng, hay các dự án dịch sách do các giảng viên trong Bộ môn phụ trách.

Bộ môn Dịch hiện đang phụ trách việc xây dựng và giảng dạy 9 môn học (6 môn Bắt buộc và 3 môn Tự chọn) liên quan tới định hướng Biên-Phiên dịch của ngành Ngôn ngữ Anh: Biên dịch (Kì 5); Phiên dịch, Biên dịch Nâng cao, Lý thuyết dịch (Kì 6), Phiên dịch Nâng cao, Biên dịch Chuyên ngành, Phiên dịch Chuyên ngành, Nghiệp vụ Biên-Phiên dịch và Đánh giá Bản dịch (Kì 7). Ngoài ra, Bộ môn Dịch cũng là nơi chịu trách nhiệm chính về Chương trình Thực tập Nghiệp vụ của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh thuộc các định hướng trong Kì 8.

Bộ môn Dịch cũng phối hợp với Bộ môn CLC tuyển chọn sinh viên cho chương trình đào tạo Chất lượng cao của ngành Ngôn ngữ Anh, định hướng Biên-Phiên dịch. Hiện, hai bộ môn cũng đang tích cực thiết kế và xây dựng các môn học tích hợp kĩ năng dịch cơ bản vào chương trình thực hành tiếng của hai năm đầu khóa học, tạo bước chuyển tiếp hiệu quả cho sinh viên.

 D_Thu Ngo Ha  dich_bac_nguyen_ninh_0  Dich_Ha Nguyen Thi Hai
Ngô HàThu

ngohathu.87@gmail.com

Nguyễn Ninh  Bắc

0904245158

bacvnu@gmail.com

Nguyễn Thị Hải Hà

0912439855

nthihaiha@yahoo.com

* LECTURER OF THE MONTH, 09/2016 *

 DỊCH_Hằng Vương Thu  Dich_Hang Nguyen Thi Thu  Dịch_Kỳ Nguyễn Việt
Vương Thu Hằng

hangvuong@vnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

0985803636

nguyenhang1084@yahoo.com

Nguyễn Việt Kỳ

0977881788

vietky72@yahoo.com

Vũ Thị Kim Liên_Dịch D_Linh Nguyen Thi Cam Dịch_Minh Trần Thị
Vũ Thị Kim Liên

0987388624

kimlien2491@gmail.com

Nguyễn Thị Cẩm Linh

0912048711

Nguyencamlinh85@yahoo.com

Trần Thị Minh

0973475572

minhtran6991@gmail.com

 DICH_Ninh Nguyễn Ngọc  Dịch_Thúy Nguyễn Thị Diệu  DICH_Vân Nguyễn Thành
Nguyễn Ngọc Ninh

0912424655

ncubedvn@yahoo.com

Nguyễn Thị Diệu Thúy

0916395304

Shamrock2811@gmail.com

Nguyễn Thành Vân

0912662454

vancp81@yahoo.com

Dịch_Hằng Triệu Thu Dịch__Liên Tống Thị Mỹ DỊCH_Nhàn Vương Thanh
Triệu Thu Hằng

0944811991

trieuthuhang91@gmail.com

Tống Thị Mỹ  Liên

0975281581

tongthimylien85@gmail.com

Vương Thị Thanh Nhàn

0916088119

vuongnhan11@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH, 02/2017 *

Dịch_Trang Nguyễn Thị Thùy Tam-8121-1 TA1_Ngo Vu Hoang Minh
Nguyễn Thị Thùy Trang

01626210583

trangtron1012@gmail.com

Lê Thị Hồng Vân

0934448111

lehongvan.lehongvan@gmail.com

Ngô Vũ Hoàng Minh

01207957695

minhnvh1@gmail.com

TA1_Tran Luu Ly
Trần Lưu Ly

0947400042

lytranluu.tl@gmail.com

FacebookTwitterGoogle+
Loading...