QUY TRÌNH XIN NGHỈ ĐI CÔNG TÁC, DU LỊCH, HỌC (BAO GỒM: CAM KẾT, GIA HẠN, BÁO CÁO …)

Xin xem trong file đính kèm.

 

 

Đơn xin đi công tác nước ngoài (bản Word)

 

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...