THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP MINH CHỨNG NCKH NĂM HỌC 2016-2017

Việc nộp minh chứng NCKH năm học 2016-2017 của giáo viên khoa Sư phạm tiếng Anh như sau.
1.       Nhà trường triển khai hệ thống tính điểm và nộp minh chứng ONLINE. Hiện phần mềm đang hoàn thiện và dự kiến khoảng 10/5 sẽ xong. Sau đó nhà trường sẽ có thông báo triển khai chính thức tới cán bộ toàn trường.
2. Điểm NCKH của năm nay được tính từ ngày 1/6/2016 đến hết 31/5/2017.

2.       Các loại minh chứng vẫn không thay đổi so với năm ngoái. Các thầy cô chuẩn bị sẵn để khi nào nhà trường có thông báo nộp thì sẽ có để nộp luôn.

–          Báo cáo TOÀN VĂNbắt buộc đối với các bài trình bày thuộc mọi thể loại (bài báo, trình bày hội thảo, poster,…) và ở mọi cấp (bộ môn, quốc gia, quốc tế,…). Nếu các thầy cô trình bày ở hội thảo nào mà không yêu cầu nộp toàn văn, thì vẫn phải viết toàn văn và nộp làm minh chứng cho nhà trường.

Quy định về báo cáo toàn văn được gửi trong file đính kèm.

–          Đối với báo cáo hội thảo: Minh chứng gồm: Thư mời (có thể in từ email), photo bìa và kỷ yếu và phần toàn văn có tên mình và photo chứng chỉ.

–          Đối với báo cáo cấp bộ môn: Toàn văn + Photo danh sách kí tên trình bày tại hội thảo bộ môn.

–          Đối với bài báo: Photo trang bìa, trang mục lục, trang toàn văn có bài của mình.

–          Đối với nghiên cứu khoa học các cấp (cơ sở, …): Toàn văn + biên bản nghiệm thu.

Các  thông báo tiếp theo về việc nộp minh chứng NCKH sẽ được đăng trong tháng 5.

FacebookTwitterGoogle+
Loading...