Tuyển trợ giảng tại Học viên Anh ngữ Oxford

Mô tả chi tiết công việc:

  • Hỗ trợ giáo viên nước ngoài chuẩn bị các hoạt động học tập và trong quá trình giảng dạy trên lớp.
  • Kiểm soát và duy trì ý thức kỉ luật trong lớp để buổi học diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả cao. Hỗ trợ giáo viên xử lý những hành vi ứng xử không tốt của học sinh.
  • Hỗ trợ học sinh trong quá trình học; hướng dẫn học sinh làm theo yêu cầu của giáo viên. Trợ giảng cũng làm mẫu cùng với giáo viên để các học sinh làm theo.
  • Dịch một số hướng dẫn của giáo viên nhưng chỉ trong trường hợp học sinh không hiể
  • Trông lớp giữa các giờ nghỉ 5 phút.
  • Ghi lại những nhận xét về buổi học nếu giáo viên ứng xử hoặc có phương pháp mà theo trợ giảng là không phù hợp hoặc những trường hợp học sinh đặc biệt hoặc ý kiến phản hồi của giáo viên chủ nhiệm lớp vào nhật ký trực.
  • Một số công việc khác (sẽ nói rõ trong buổi phỏng vấn)

Các thông tin khác có thể xem tại đây.

FacebookTwitterGoogle+
Loading...