Cựu giáo chức

Hình ảnh các thầy cô cựu giáo chức đã từng công tác tại khoa và góp một phần công sức không thể thiếu cho sự phát triển của khoa Sư phạm Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thầy Nguyễn Khắc HIếu (12/1/1947). Thầy là giảng viên chính, công tác tại khoa từ năm 1978 đến năm 2007. Thầy Nguyễn Bàng (24/12/1944). Thầy công tác tại trường từ năm 1967 đến năm 2005. Thầy từng đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa. Thầy Nguyễn Bá Ngọc (13/05/1948). Thầy công tác tại trường từ năm 1972 đến năm 2010. Năm 1975 đến năm 1977, thầy đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ Tiếng Anh 1. Từ năm 1979, thầy giảng dạy tại tổ Giáo học pháp.
Thầy Nguyễn Khắc Hiếu (12/1/1947).

Thầy là giảng viên chính, công tác tại khoa từ năm 1978 đến năm 2007.

Thầy Nguyễn Bàng (24/12/1944).

Thầy công tác tại trường từ năm 1967 đến năm 2005. Thầy từng đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa.

Thầy Nguyễn Bá Ngọc (13/05/1948). Thầy công tác tại trường từ năm 1972 đến năm 2010. Năm 1975 đến năm 1977, thầy đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ Tiếng Anh 1. Từ năm 1979, thầy giảng dạy tại tổ Giáo học pháp.
Thầy Lê Thế Nghiệp (22/9/1948). Thầy là giảng viên chính, công tác tại trường từ năm 1986 đến năm 2008. Thầy từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm khoa SPTA. Thầy Nguyễn Hòa . Thầy là một trong những giảng viên xuất sắc, niềm tự hào của khoa SPTA. Từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 5 năm 2015, thầy đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô Vũ Thị Tuyết Minh (5/12/1952). Cô là giảng viên chính, từng công tác tại khoa từ năm 1976 đến năm 2008.
Thầy Lê Thế Nghiệp (22/9/1948). Thầy là giảng viên chính, công tác tại trường từ năm 1986 đến năm 2008. Thầy từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm khoa SPTA.
GS-NGND Nguyễn Hòa . Thầy là một trong những giảng viên và lãnh đạo xuất sắc nhất của khoa SPTA. Từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 5 năm 2015, thầy đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện thầy đang giảng dạy và nghiên cứu tại trường, đặc biệt là tại khoa SĐH và các nhiệm vụ của đề án NNQG.
 

Vũ Thị Tuyết Minh (5/12/1952). Cô là giảng viên chính, từng công tác tại khoa từ năm 1976 đến năm 2008.
Cô Trần Thị Láng (15/8/1945). Cô công tác tại trường từ năm 1968 đến năm 1999. Cô từng đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm bộ môn thực hành tiếng. Cô Trần Hiền Lan (2/4/1956). Cô là cán bộ giảng dạy, công tác tại trường từ năm 1978 đến năm 2011. Cô Tô Thị Thu Hương (12/3/1961). Cô từng đảm nhiệm vị trí giảng viên chính, trưởng khoa Ngôn ngữ và văn hoa các nước nói tiếng Anh.

Trần Thị Láng (15/8/1945). Cô công tác tại trường từ năm 1968 đến năm 1999. Cô từng đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm bộ môn thực hành tiếng.

Trần Hiền Lan (2/4/1956). Cô là cán bộ giảng dạy, công tác tại trường từ năm 1978 đến năm 2011.
Tô Thị Thu Hương (12/3/1961). Cô từng đảm nhiệm vị trí giảng viên chính, trưởng khoa Ngôn ngữ và văn hoa các nước nói tiếng Anh.
Cô Tô Thị Nhài (4/4/1948). Cô là giảng viên chính công tác tại khoa từ năm 1971 đến năm 2003. Cô Phạm Thị Thuỷ Cô NGuyễn Thị Tụ (11/10/1948). Cô từng công tác tại khoa từ năm 1971 đến năm 2003, cô từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công Đoàn và Phó bí thư Chi bộ.
Tô Thị Nhài (4/4/1948). Cô là giảng viên chính công tác tại khoa từ năm 1971 đến năm 2003.
Phạm Thị Thuỷ
Nguyễn Thị Tụ (11/10/1948). Cô từng công tác tại khoa từ năm 1971 đến năm 2003, cô từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công Đoàn và Phó bí thư Chi bộ.
Cô Nguyễn Thị Sáu (19/06/1947). Cô từng đảm nhiệm vị trí giảng viên chính và công tác tại trường từ năm 1971 đến năm 2002. Cô Nguyễn Thị Phú Tường (23/01/1952). Cô từng đảm nhiệm vị trí giảng viên chính và công tác tại trường từ năm 1976 đến năm 2007. Cô Nguyễn Hạnh Dung (19/08/1950). Cô công tác tại trường từ năm 1975 đến năm 2005. Cô từng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Giáo học pháp tại khoa SPTA
Nguyễn Thị Sáu (19/06/1947). Cô từng đảm nhiệm vị trí giảng viên chính và công tác tại trường từ năm 1971 đến năm 2002.
Nguyễn Thị Phú Tường (23/01/1952). Cô từng đảm nhiệm vị trí giảng viên chính và công tác tại trường từ năm 1976 đến năm 2007.
Nguyễn Hạnh Dung (19/08/1950). Cô công tác tại trường từ năm 1975 đến năm 2005. Cô từng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Giáo học pháp tại khoa SPTA
Cô Lê Thuý Hoà (25/12/1955). Cô là giảng viên chính, công tác tại khoa từ năm 1978 đến năm 2010. Cô Lê Thị Việt (25/2/1951). Cô là giảng viên chính, công tác tại khoa từ năm 1984 đến năm 2006. Cô Lâm Thị Phúc Hân (3/11/1955). Cô là cán bộ giảng dạy từ năm 1978 đến năm 2010.
Lê Thuý Hoà (25/12/1955). Cô là giảng viên chính, công tác tại khoa từ năm 1978 đến năm 2010.
Lê Thị Việt (25/2/1951). Cô là giảng viên chính, công tác tại khoa từ năm 1984 đến năm 2006.
Lâm Thị Phúc Hân (3/11/1955). Cô là cán bộ giảng dạy từ năm 1978 đến năm 2010.
Cô Kim Trang (27/3/1953). Cô là giảng viên tổ Tiếng Anh 3 từ năm 1975 đến 2008. Cô Đoàn Thị Thịnh (19/6/1947). Cô là cán bộ giảng dạy từ năm và 1971 đến 2002 và là ủy viên BCH Công đoàn khoa SPTA. Cô Đinh Hải Yến
Kim Trang (27/3/1953).

Cô là giảng viên tổ Tiếng Anh 3 từ năm 1975 đến 2008.

Đoàn Thị Thịnh (19/6/1947). Cô là cán bộ giảng dạy từ năm và 1971 đến 2002 và là ủy viên BCH Công đoàn khoa SPTA.
Đinh Hải Yến công tác tại tổ Chât lượng cao tới năm 2016 và luôn được nhắc đến như người truyền cảm hứng tuyệt vời cho rất nhiều thế hệ sinh viên khoa SPTA.
Cô Đặng Thị Sâm (15/4/1949). Cô là cán bộ giảng dạy từ năm 1973 đến 2004 Cô Chu Thị Nhu (20/9/1952). Cô là cán bộ giảng dạy từ năm 1973 đến 2007. Cô Nguyễn Thị Bang (2/6/1947). Cô công tác tại trường từ năm 1971 đến năm 2002 và từng đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Bộ môn.
Đặng Thị Sâm (15/4/1949). Cô là cán bộ giảng dạy từ năm 1973 đến 2004
Chu Thị Nhu (20/9/1952). Cô là cán bộ giảng dạy từ năm 1973 đến 2007.
Nguyễn Thị Bong (2/6/1947). Cô công tác tại trường từ năm 1971 đến năm 2002 và từng đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Bộ môn.

PPGD_Le Tran Thi Quynh

Trần Quỳnh Lê

ĐT: 0983356165

Email: pear780@yahoo.com

Cô từng công tác với cương vị là phó trưởng khoa tới năm 2016.

TA2_Chi Nguyen Thi

Nguyễn Thị Chi

0942 376 458

chibi.cfl@gmail.com

Cô công tác đến năm 2017

TA2_Ngọc Đỗ Thị MinhĐỗ Thị Minh Ngọc

0936.337.977

Ngoc.dominh14988@gmail.com

Cô công tác đến năm 2017

 Cô Nguyễn Thị Bích Diệp

0983851610

comet_ad85@yahoo.com

Cô công tác đến năm 2017

 Cô Nguyễn Thị Phương Trà01257779071

hillmountainandriver@gmail.com

Cô công tác đến năm 2016

Đặng Thu Trang

0912993983

trangdangthu411@gmail.com

Cô công tác đến năm 2017

Phạm Đăng Bình

0903411816

dr.phamdangbinh@gmail.com

Thầy công tác đến năm 2016

Thái Hà Lam Thủy

01679990700

lamthuy.ulis@gmail.com

Cô công tác đến năm 2015

Trần Mỹ Dung

0975827309

dung.tranmy@yahoo.com

Cô công tác đến năm 2017

Đỗ Thị Hải Hà

0988647356

hadth.org.ec@gmail.com

Cô công tác đến năm 2017

Nguyễn Quỳnh Trang

0942323701

nqrose@yahoo.com

Cô công tác đến năm 2017

Nguyễn Thanh Giang

0904186355

nt_giang68@yahoo.com

Cô công tác đến năm 2017

image1

Dương Thị Nụ (21/07/1954)
0912123499 305/14B, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội
Cô công tác với cương vị Phó chủ nhiệm khoa, giảng viên chính tại tổ Thực hành tiếng 2
từ 1976 – 2002
ESP_Nhàn Đặng Thị Thanh

Đặng Thị Thanh Nhàn

0982138411

nhandtth@gmail.com

Cô công tác đến năm 2017

 

TA1_Hang Nguyen Thi Thu

Nguyễn Thị Thu Hằng

0988191097

ngthuhang@gmail.com

Cô công tác với cương vị là Chủ nhiệm bộ môn Tiếng Anh 1 đến năm 2018

D_Thu Ngo Ha

Ngô Hà Thu

ngohathu.87@gmail.com

Cô công tác với cương vị là Chủ nhiệm bộ môn Dịch đến năm 2018

dich_bac_nguyen_ninh_0

Thầy Nguyễn Ninh  Bắc

0904245158

bacvnu@gmail.com

Thầy công tác đến năm 2017

Dịch_Minh Trần Thị Trần Thị Minh

0973475572

minhtran6991@gmail.com

Cô công tác đến năm 2018

DICH_Vân Nguyễn Thành

Thầy Nguyễn Thành Vân

0912662454

vancp81@yahoo.com

Thầy công tác đến năm 2018

TA2_Phúc Diễm Lê (1)Lê Diễm Phúc

0976695018

phucdle0308@gmail.com

Cô công tác đến năm 2016

TA2_Hoài Đỗ Thu Đỗ Thu Hoài

0973270991

thuhoai2709@gmail.com

Cô công tác đến năm 2018

TA1_PhucTranThiThanhTrần Thị Thanh Phúc

0961690982

violetine04@yahoo.com

Cô công tác đến năm 2018

TA1_Hà Nguyễn My

Nguyễn Hà My

01205340394

Cô công tác đến năm 2018

 

TA1_Nguyen Thi Yen PhuongNguyễn Thị Yến Phượng

0974420429

yenphuong.ulis@gmail.com

Cô công tác đến năm 2018

TA1_Nguyen Tuan Minh

Thầy Nguyễn Tuấn Minh

01675251984

tuanminh7292@gmail.com

Thầy công tác đến năm 2018

TA2_HuyenHoangThanhHoàng Thị Thanh Huyền 0916.008.702

Hth_12etp@yahoo.com

Cô công tác đến năm 2017

original_url: B4C16C13-1620-4EFB-BD78-B9F6D6B9EA46Phạm Thị Hạnh

0989142790

hanhtpham@gmail.com

Cô công tác đến năm 2018

Đỗ Thị Trà Mi

0986 262343

tramycfl@gmail.com

Cô công tác đến năm 2018

Lương Thị Hương Thảo

lhgthao@gmail.com

Cô công tác đến năm 2018

Vũ Thị Kim Chi

0932266927

Vu.kimchi2910@gmail.com

Cô công tác đến năm 2015

CLC_Phuong Nguyen Mai (1)

Nguyễn Mai Phương

0916471797

phuongpeach@gmail.com

Cô công tác đến năm 2018

TA2_Trang Đoàn Thị Thu

Đoàn Thị Thu Trang

01219018507

tailieu.trangdoan@gmail.com

Cô công tác đến năm 2018

TA2_Giang Nguyen Hong

Nguyễn Hồng Giang

0933668684

honggiang.nguyen@gmail.com

Cô công tác đến năm 2018

FacebookTwitterGoogle+
Loading...